Dlaczego laboratorium?

Laboratorium to miejsce w którym w bezpiecznych warunkach zdobywamy wiedzę i umiejętności poprzez praktykę. W naszym laboratorium  projektujemy doświadczenia dzięki, którym budujemy, wzmacniamy i rozwijamy zespoły. Przyglądamy się współpracy. Wspólne działania pozwalają rozpoznawać mechanizmy rządzące dynamiką grupy, uświadomić sobie swoje miejsce w zespole.

W wyniku naszych wieloletnich doświadczeń stworzyłyśmy autorską metodę  łączącą teatr, jogę i pracę z procesem grupowym. Nie używamy gotowych formatów.

W zamian proponujemy zindywidualizowane programy dopasowane do potrzeb każdego klienta. Nadrzędną wartością w naszych działaniach jest szacunek dla różnorodności i oglądu rzeczywistości z wielu perspektyw.

W laboratorium nie ponosimy porażek tylko wyciągamy wnioski.

Dlaczego współpraca?

Podstawą efektywności jest dobra współpraca. Umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń, skorzystanie z większej liczby potencjalnych rozwiązań. Pozwala zyskać szerszą perspektywę oceny sytuacji, w której się znajdujemy. Prowadzi do synergii, czyli do osiągnięcia rezultatu, który przewyższa swoją wartością efekty osiągane przez działanie pojedynczych osób.

81% firm uczestniczących w badaniu realizowanym przez Harvard Business Review w 2017 roku odpowiedziało, że współpraca wewnątrz firmy i na zewnątrz była ważnym czynnikiem na drodze do ich obecnego sukcesu. 

Jednak dobra współpraca stanowi wyzwanie dla wielu zespołów. Nawet najlepszy projekt może się nie powieść jeśli zabraknie umiejętności współpracy. Nikt nas nie uczy, jak współpracować. Jesteśmy kształceni na indywidualistów – w domu wspierani w wyjątkowości, w szkole rywalizujący z innymi, funkcjonujemy w trybie oceniania i bycia ocenianym oraz pracy na własny rachunek.

Jak zatem możemy lepiej i skuteczniej współpracować? Jak czerpać satysfakcję ze współpracy?  Tym właśnie zajmuje się Laboratorium Współpracy.

Jak pracujemy?

Laboratorium współpracy pomaga  zespołom i organizacjom rosnąć zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Rozpoznajemy i rozwijamy potencjał pracowników pozwalając na długofalową i  satysfakcjonującą współpracę wewnątrz firmy.

Spośród wielu narzędzi, którymi pracowałyśmy przez lata, dziś dzielimy się tym co wg nas jest  najbardziej efektywne. Joga umożliwia pracę nad sobą, teatr powala na interakcje i skuteczny dialog, a praca z procesem grupowym uświadamia  na jakim etapie  rozwoju znajduje się zespół i jak go usprawnić.

Uczymy współpracy.

Karolina Krawczyk – Sharma, Agnieszka Szymańska, Magdalena Szpak