MOC LIDERA

#zarządzanie #normy współpracy #komunikacja

Lider to osoba, która pociąga za sobą resztę zespołu. Jakie są jego kluczowe kompetencje? Jaką ścieżkę wybrać, by stać się liderem? Odpowiedzi na te pytania znajdą uczestnicy warsztatu.

DLA KOGO:

liderzy, menedżerowie, szefowie zespołów (albo grupa z jednej korporacji, albo z ludzie różnych firm)

Poprzez szereg zabaw teatralnych, ćwiczeń rozluźniających z elementami jogi oraz wspólne kreatywne działanie, uczestnicy będą odkrywać postawę lidera.

PODCZAS WARSZTATU MOC WSPÓŁPRACY UCZESTNICY:

– wezmą udział we wspólnym kreatywnym doświadczeniu, które pozwoli im wypracować zasady efektywnej współpracy;
– będą obserwować pracę zespołową i poszukiwać odpowiedzi na pytania o role w zespole;
– zweryfikują swoją postawę: jakim liderem jestem? Jakim chcę być? Co mogę zrobić?.

CZAS TRWANIA:
4,5h (wersja podstawowa)

2 dni (wersja rozszerzona)