Do czego używamy teatru

Teatr to narzędzie, które w widoczny sposób rozwija kompetencje pracy zespołowej, co zaobserwowałyśmy przez ostatnie 10 lat naszego doświadczenia zawodowego.

To właśnie na współpracy w zespołach opiera się struktura funkcjonowania wielu firm. Na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu członkowie zespołu muszą się skutecznie porozumieć. Dostają zadania, których nie są w stanie wykonać bez pomocy innych. Nawet dobrze funkcjonujący zespół potrzebuje wsparcia w rozwoju, nabywania nowych kompetencji, udoskonalania zasad i narzędzi współpracy. Mogą temu służyć rozmaite metody, wśród których teatr wyróżnia się swoim praktycznym charakterem. Tworzenie teatru to nic innego jak właśnie praca w zespole.

Różne zadania, wspólny cel
Uznałyśmy, że nasze doświadczenia teatralne, takie jak produkcja spektakli, praca z widzem, czy szkolenia teatralne z pracy z grupą znakomicie przekładają się na budowanie i działanie zespołów w innych branżach. Teatr to praca zespołowa podejmowana w konkretnym celu, określonym w czasie. Spektakl zawsze ma wyznaczoną datę premiery. Każdy z twórców ma swoje zadanie, jego działanie zależy od interakcji z innymi osobami. Jedna osoba tworzy muzykę, inna scenografię, ktoś pisze tekst, mamy aktorów, muzyków, tancerzy itp. Każdy z nich ma inne kompetencje i wyzwaniem jest takie zorganizowanie tej pracy, żeby efekt działania każdej z osób złożył się na większą całość – wysokiej jakości przedstawienie.

Pułapki współpracy
Taka praca może wiązać się z zagrożeniami – przy silnych osobowościach może dojść do konfliktu, w którym nikt nie chce ustąpić. Ktoś może zdominować zespół, ktoś inny może poczuć się urażony i sabotować pracę, wycofując się i nie angażując na 100 procent swoich możliwości. Brak komunikacji, tworzenie sojuszy i występowanie przeciwko komuś, marazm, brak motywacji, brak poczucia sensu wspólnego działania – te wszystkie sytuacje mogą wystąpić w pracy zespołu teatralnego, tak jak każdego innego zespołu pracującego w jakimś celu. Proces tworzenia przedstawienia jest analogiczny do współpracy zespołów z innych dziedzin.

Zabawa, diagnoza, zmiana
Teatr jako metoda świetnie nadaje się do przyglądania mechanizmom funkcjonowania zespołu i wspiera jego efektywność. Warsztat teatralny, w którym uczestniczy cały zespół, jest źródłem zabawy, pozwala na przełamanie lodów, rozluźnienie atmosfery. To praktyczne działanie, któremu można się przyjrzeć i je opisać. Teatr to dla nas narzędzie diagnostyczne, które jest punktem wyjścia do refleksji i wypracowania nowego sposobu pracy zespołu. Tworzenie i oglądanie teatru pozwala ponadto na poznawanie wielu punktów widzenia na konkretny temat, co umożliwia dostrzeżenie innej perspektywy i szukanie nowych rozwiązań.

Suma potencjałów tworzy nową jakość
Pracujemy na potencjale wszystkich członków grupy, z szacunkiem i uwagą dla każdej osoby i jej sposobu działania. Na warsztatach dążymy do stworzenia takich warunków, w których wszyscy mogą podzielić się z innymi swoimi opiniami i pomysłami. Ważnym ich elementem jest proces podejmowania decyzji uwzględniający opinie zespołu, ale przede wszystkim zmierzający do osiągnięcia celu. Kiedy wszyscy mają szansę na 100% zaangażowania, działają na wspólnie wypracowanych zasadach, to powstaje nowa jakość. Tak zorganizowana praca pozwala na satysfakcjonującą realizację celu.

Karolina Krawczyk-Sharma, Magdalena Szpak, Agnieszka Szymańska